Sau khi tiếp nhận được đơn đặt hàng của quý khách tại website https://sanduocpham.com.vn/, trong vòng 02 giờ sẽ được chuyển sang bộ phận tiếp nhận để xử lý.

Hình thức vận chuyển:

Sản phẩm đặt hàng của quý khách sẽ được chuyển trực tiếp từ công ty, không qua đơn vị chung gian để đảm bảo quyền lợi của quý khách:

  • Tại Hà Nội; Đà Nẵng; Hồ Chí Minh: có thể nhận hàng ngay trong ngày hoặc trong vòng 2h theo thời gian di chuyển của Grap.
  • Tại các tỉnh thành khách: giao hàng nhanh bằng Viettel, quý khách có thể nhận hàng từ 1 đến 3 ngày tùy thuộc vào quảng đường và địa bàn đi lại.

 

Quy trình xử lý và chuyển hàng:

– Gọi điện cho quý khách: xác nhận đơn hàng theo số lượng, chủng loại…

– Chuyển đơn hàng cho bộ phận kế toán để xuất đơn và bộ phận kho đóng gói đơn hàng.

– Liên hệ đơn vị vận chuyển, xác nhận lại thời gian giao hàng dự kiến.

– Nhắn tin cho khách hàng xác nhận đơn hàng đang được chuyển và thời gian dự kiến.

 

Xác nhận đơn hàng:

– Gọi điện cho khách xác nhận tình trạng giao hàng, nhận hàng và chất lượng của hàng gửi.

– Khách hàng chú ý kiểm tra trình trạng kiện hàng, số lượng và chủng loại. Nếu có sai xót như hàng bị món méo, hỏng, hạn dùng không đúng, không đúng chúng loại, không đủ số lượng. Xin vui lòng chụp ảnh và gửi về công ty theo 2 hình thức:

1. Gửi tin nhắn zalo OA: trên thanh chát tại https://sanduocpham.com.vn/

2. Gửi tin nhắn qua facebook: https://www.facebook.com/abiphaon

Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đổi trả và bồi thường cho quý khách hàng.

 

Nghĩa vụ của bên vận chuyển

– Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

– Giao tài sản cho người có quyền nhận.

– Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

 

Quyền của bên vận chuyển

– Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

– Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

– Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại, nếu bên vận chuyển

 

Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển

– Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.

– Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thỏa thuận. Trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

 

Quyền của bên thuê vận chuyển

– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

– Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng.

– Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

– Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.