Nếu có những vấn đề sai lệch trong quá trình vận chuyển, thanh toán, đặt hàng hoặc quyền lợi được hưởng về khuyến mãi… Quý khách có thể gửi thông tin khiếu nại hoặc phản ảnh tình trạng của mình theo số hotline của công tin trên website.

 

Quy trình xử lý:

1. Tiếp nhận thông tin phản ánh từ khách hàng.

2. Trong vòng 24h từ khi nhận được thông tin, bộ phận tiếp nhận gửi lại cho bộ phận phụ trách về lĩnh vực khách hàng khiếu nại.

3. Trong vòng 02 ngày, kể từ thời điểm nhận được thông tin, bộ phận phụ trách có nhiệm xác thực thông tin khiếu nại, tìm hiểu nguyên nhân và trả lời cho khách hàng bằng gọi điện trực tiếp hoặc bằng văn bản.

4. Trường hợp khiếu nại có liên quan đến mất mát, hư hỏng… nếu lỗi này thuộc về Abipha, bộ phận phụ trách cho nhiệm vụ bồi thường và hoàn trả cho khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ thời điểm thông báo nguyên nhân đến khách hàng